ledige lokaler
Essendropsgate 3, Majorstuen

Essendropsgate 3, Majorstuen

Vi har pr. i dag ledig 437 m2 BTA i byggets 1. etasje.

Fra 1. januar 2019 vil vi få ledigstilt 

756 m2 BTA i 6. etg. og 1 286 m2 BTA i 7. etg.

Ta kontakt med oss eller se mer informasjon på finn.no referansekode 94828624.

Fr. Nansens vei 17/19, Majorstuen

Fr. Nansens vei 17/19, Majorstuen

Vi får ledigstilt 829 m2 BTA i byggets 2. etg. pr. 1 mai 2018.

 

Ta kontakt med oss eller se mer informasjon på finn.no, referansekode 105275396.

 

©2018

Furuholmen Eiendom AS, Sørkedalsveien 24, Postboks 94 Smestad, 0309 Oslo
tlf: 23 19 62 80 fax: 23 19 62 99 - Personvern