ledige lokaler
Essendropsgate 3, Majorstuen

Essendropsgate 3, Majorstuen

 Vi vil få ledigstilt 437 m2 BTA i 1. etg. i løpet av 4. kvartal 2020.

Lokalet er totaloppusset i 2019 og satt opp som åpent kontorlandskap.

Fr. Nansens vei 17/19, Majorstuen

Fr. Nansens vei 17/19, Majorstuen

Vi har ingen ledige lokaler i bygget.

 

©2018

Furuholmen Eiendom AS, Sørkedalsveien 24, Postboks 94 Smestad, 0309 Oslo
tlf: 23 19 62 80 fax: 23 19 62 99 - Personvern