naeringstomter
ntomter 01 asker granlien

Granlien, Asker

Furuholmen eier en næringstomt på ca. 14 da. beliggende på sydsiden av E18 like ved Asker, ved Granlien.

Eiendommen er i dag uregulert. Tomten ligger direkte ut mot E18 og gir leietaker en meget god eksponering mot E18.

©2018

Furuholmen Eiendom AS, Sørkedalsveien 24, Postboks 94 Smestad, 0309 Oslo
tlf: 23 19 62 80 fax: 23 19 62 99 - Personvern