om oss ny

Aksjonærstrukturen i Furuholmen Eiendom AS:

Aksjonær Eierandel
Furuholmeninvest AS   50 %
Vidsjå AS   50 %

 

Furuholmen Eiendom AS har følgende datterselskaper:

Selskap Eierandel
Furuholmen Eiendomsdrift AS   100%
Fr. Nansens vei 17/19 AS   100%
Sørkedalsveien 24 AS   100%
Essendropsgate 3 AS   100%
THF AS   33,33%

©2018

Furuholmen Eiendom AS, Sørkedalsveien 24, Postboks 94 Smestad, 0309 Oslo
tlf: 23 19 62 80 fax: 23 19 62 99 - Personvern